Партньорса програма
Общи условия за ползване

Съгласие

Като се регистрирате като партньор в TopCase.com Партньорска програма („Програма“), вие се съгласявате да спазвате следните условия („Общи условия“).
TopCase.com си запазва правото да актуализира и променя Общите условия по всяко време без предупреждение. Всички нови функции, които увеличават или подобряват текущата Програма, включително освобождаването на нови инструменти и ресурси, са предмет на Общите условия.
Нарушаването на някой от изброените по-долу условия ще доведе до прекратяване на Вашата сметка и до отнемане на всички неплатени плащания на комисионни, получени по време на нарушението. Приемате да използвате Партньорската програма на свой собствен риск.

Условия за профила

• Трябва да сте навършили 18 години, за да сте част от тази програма.
• Трябва да живеете в България, за да бъдете Партньор.
• Трябва да сте човек. Не се допускат сметки, регистрирани от „ботове“ или други автоматизирани методи.
• Трябва да предоставите пълното си юридическо име, валиден имейл адрес и всяка друга информация, която се изисква, за да завършите процеса на регистрация.
• Вашето потребителско име може да бъде използвано само от едно лице – не се допуска влизане, споделено от няколко човека.
• Вие сте отговорни за поддържането на сигурността на вашия акаунт и парола. TopCase.com не може и няма да носи отговорност за загуби или щети от неспазването на това задължение за сигурност.
• Вие носите отговорност за цялото публикувано съдържание и активността, която се случва в профила Ви.
• Едно лице или юридическо лице не може да поддържа повече от един профил.
• Не можете да използвате Партньорската програма за незаконни или неоторизирани цели. При използването на Услугата не трябва да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторските права).
• Не можете да използвате Партньорската програма, за да печелите пари на собствените си продуктови профили.

Връзки / графики на вашия сайт, във вашите имейли или други съобщения

След като се абонирате за Партньорската програма, ще ви бъде даден уникален филиал за партньори. Имате право да поставяте връзки, банери или други графики, които предоставяме, с Вашия кодекс на партньор на вашия сайт, във вашите имейли или в други съобщения. Ние ще Ви предоставим насоки, стилове на връзки и графични произведения на изкуството, които да използвате при свързването с TopCase.com. Можем да променим дизайна на произведения на изкуството по всяко време без предупреждение, но няма да променим размерите на изображенията без подходящо предупреждение.
За да позволим точното счетоводство, отчитане и начисляване на таксите за препращане, ще Ви предоставим специални формати на връзки, които да се използват във всички връзки между вашия сайт и TopCase.com. Трябва да се уверите, че всяка от връзките между вашия сайт и TopCase.com правилно използва такива специални формати на връзките. Връзки към TopCase.com поставени на сайта Ви съгласно настоящото споразумение и които правилно използват такива специални формати за връзки, се наричат „специални връзки“. Вие ще печелите точки за препращане само по отношение на продажбите в TopCase.com продукт, който се получава директно чрез специални връзки; ние няма да носим отговорност пред вас във връзка с неуспех на Вас или на някого, за когото се отнасяте за използването на специални връзки или неправилно въвеждане на кодекса на Партньорството Ви, включително до степента, до която такова неизпълнение може да доведе до намаляване на сумите, които в противен случай бихте ви платили съгласно настоящото споразумение.
Партньорските връзки трябва да сочат към страницата на популяризирания продукт.

Комисионни

За да може една продажба на продукт да отговаря на условията за получаване на такса за препращане, клиентът трябва да кликне върху специален линк от вашия сайт, имейл или други съобщения до http://topcase.bg и да извърши поръчка за продукт по време на тази сесия. Ще плащаме само комисионни за връзки, които автоматично се проследяват и отчитат от нашите системи. Няма да плащаме комисионни, ако някой каже, че е закупили или някой казва, че е въвел код за препращане, ако не е проследен от нашата система. Можем да плащаме само комисионни, генерирани чрез правилно форматирани специални връзки, които автоматично се проследяват от нашите системи. Ние си запазваме правото да дисквалифицираме комисионни, получени чрез измамни, незаконни или прекалено агресивни, съмнителни продажби или маркетингови методи. Комисионните ще бъдат изплатени само когато изпратената пратка е взета от Еконт, тоест наложения платеж е изпатен към TopCase.bg. Изплащането на бонус точки започват само след като сте спечелили повече от 10 лв. от приходите от филиал. Ако профилът ви на партньор не превишава прага 10 лв. , комисионите ви няма да бъдат реализирани или изплатени. Ние сме отговорни само за плащането на сметки, които са преминали прага от 10 лв.

Идентифициране като TopCase.com Партньор

Вие не можете да публикувате съобщения за пресата по отношение на това Споразумение или Вашето участие в Програмата; такова действие може да доведе до прекратяване от Програмата. В допълнение, Вие не може по никакъв начин да представяте погрешно или да украсявате връзката между нас и вас, да речем, че разработвате нашите продукти, да речем, че сте част от TopCase.com (включително чрез изразяване или подразбиране, че подкрепяме, спонсорираме, одобряваме или внасяме пари за всяка благотворителна или друга кауза) или изразяваме или предполагате някаква връзка или принадлежност между нас и вас или друго лице или организация.
Не можете да купувате продукти чрез партньорските си връзки за ваша собствена употреба. Такива покупки могат да доведат (по наше усмотрение) до отказ от такси за препращане и / или прекратяване на настоящото споразумение.

Схема на плащане

Докато текущите Ви приходи от филиали са над 10 лв, ще бъдат изплащани всеки месец под формата на бонус точки. Ако не сте получили 10 лв. от последното Ви плащане, ще ви изплатим бонус точките, след като сте преминали прага в следващия месец.

Дефиниция на клиента

Клиентите, които купуват продукти чрез тази програма, ще се считат за нашите клиенти. Съответно, всички наши правила, политики и оперативни процедури, отнасящи се до поръчки на клиенти, обслужване на клиенти и продажби на продукти, ще се прилагат към тези клиенти. Можем да променим нашите правила и оперативни процедури по всяко време. Например, ние ще определим цените, които ще се таксуват за продукти, продавани по тази програма в съответствие с нашите собствени ценови политики. Цените и наличността на продуктите може да се различават от време на време. Тъй като промените в цените могат да засегнат продуктите, които сте избрали в сайта си, не трябва да показвате цените на продуктите в сайта си. Ще използваме разумни търговски усилия, за да представим точна информация, но не можем да гарантираме наличността или цената на всеки конкретен продукт.

Вашите отговорности

Вие ще бъдете изцяло отговорни за разработването, функционирането и поддръжката на вашия сайт и за всички материали, които се появяват на вашия сайт. Например, Вие ще бъдете изцяло отговорни за:

– Техническата работа на Вашия сайт и свързаното с него оборудване
– Гарантирането на показването на специални връзки в сайта Ви не нарушава никакво споразумение между вас и трета страна (включително, без ограничение, ограничения или изисквания, поставени върху вас от трета страна, която е домакин на сайта Ви)
– Точността, истинността и целесъобразността на материалите, публикувани на сайта Ви (включително, наред с други неща, всички материали, свързани с Продукта, и всяка информация, включена в Специалните Връзки или свързана с тях)
– Гарантиране, че материалите, публикувани на сайта Ви, не нарушават правата на трети страни (включително например авторски права, търговски марки, поверителност или други лични или права на собственост)
– Гарантиране, че материалите, публикувани на сайта Ви, не са клеветнически или по друг начин незаконни
– Гарантиране, че сайтът Ви прецизно и адекватно разкрива как се събират, използват, съхраняват и разкриват данни, събрани от посетителите, включително по целесъобразност, че трети страни (включително рекламодатели) могат да показват съдържанието и / или реклами и събира информация директно от посетителите и може да поставя или разпознава бисквитки в браузърите на посетителите.

Съответствие със законите

Като условие за вашето участие в Програмата Вие се съгласявате, че докато сте участник в програмата, ще спазвате всички закони, наредби, правила, нареждания, лицензи, разрешения, решения, или други изисквания на всеки държавен орган, който има юрисдикция над вас. Без да ограничаваме гореспоменатото задължение, вие се съгласявате, че като условие за вашето участие в Програмата ще спазвате всички приложими закони (федерални, държавни или други), които уреждат маркетинговия имейл, включително, без ограничение, Закона за CAN-SPAM от 2003 г. и всички други анти-спам закони.

Срок на споразумението и програмата

Срокът на настоящото споразумение ще започне след приемането на вашето заявление за програмата и ще приключи, когато бъде прекратен от която и да е от страните. Или вие или ние можем да прекратим настоящото споразумение по всяко време, със или без причина, като уведомим другата страна писмено за прекратяване. При прекратяване на настоящото Споразумение по каквато и да е причина, Вие незабавно ще преустановите използването и премахнете от сайта си всички връзки към http://topcase.bg и всички наши търговски марки, търговски облекла и лога и всички други материали предоставени от нас, съгласно настоящото споразумение или във връзка с Програмата. TopCase.com си запазва правото да прекрати програмата по всяко време. При прекратяване на програмата TopCase.com ще изплати всички дължими точки над 10 лв. Еднин Български Лев е равен на една точка.

Прекратяване на договора

TopCase.com по свое собствено усмотрение има право да прекрати или деактивира профила Ви и да откаже всякакво настоящо или бъдещо ползване на Програмата или всяка друга услуга по някаква причина по всяко време. Това прекратяване на Услугата ще доведе до деактивиране или изтриване на Вашата Сметка или достъпа Ви до Вашата Сметка, както и конфискация и отказ от всички потенциални или платени комисионни във Вашата Сметка, ако са били получени чрез измамнически, незаконни или твърде агресивни, съмнителни продажби или маркетингови методи. TopCase.com си запазва правото да откаже услугата на всеки, по каквато и да е причина по всяко време.

Връзка между страните

Вие и ние сме независими изпълнители и нищо в това Споразумение няма да създаде партньорство, съвместно предприятие, агенция, франчайз, търговски представител или трудови правоотношения между страните. Няма да имате право да правите или приемате оферти или представителства от наше име. Няма да правите никакви изявления, независимо дали са на сайта Ви или по друг начин, които разумно биха противоречали на всичко в този раздел.

Ограничения на отговорността

Ние няма да носим отговорност за непреки, специални или последващи щети (или загуба на приходи, печалби или данни), възникващи във връзка с това Споразумение или Програмата, дори ако сме били уведомени за възможността за такива щети. Освен това общият ни пасив, произтичащ от настоящото Споразумение и Програмата, няма да надвишава общите такси за препращане, платени или дължими по настоящото споразумение.

Условия за ползване

Ние не даваме никакви изрични или подразбиращи се гаранции или представителства по отношение на Програмата или на каквито и да е било продукти, продавани чрез Програмата (включително, без ограничение, гаранции за годност, продаваемост, ненарушаване или каквито и да е подразбиращи се гаранции, произтичащи от курс на изпълнение, търговско ползване).

Call Now Button